ประชุมสัมมนา

เครื่องฉายภาพสไลด์

เครื่องฉายข้ามศีรษะ

เครื่องฉาย LCD.

กระดานไวท์บอร์ด

กระดานฟลิปชาร์ท

ทีวี/วีดีโอ

เครื่องตั้งโต๊ะ/ไร้สาย

จอฉายภาพ

โทรศัพท์

แท่นโพเดียม /บูท /สแตนด์ /เวทีแกรนด์บอลรูม


เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถจัดได้ทั้งงานประชุมและงานแต่งงานรองรับลูกค้าได้สูงสุด ถึง 450 ท่าน มีพื้นที่ขนาด 26*24 ตร.ม.

พิงค์พาเลซ

เป็นห้องประชุมขนาดกลางสามารถภรองรับลูกค้าได้ศูงสุดถึง 150 ท่าน มีพื้นที่ขนาด 20*18 ตร.ม.

สุเทพ

สามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุด 80 ท่าน มีพื้นที่ขนาด 18*10 ตร.ม.

ลานนา

สามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุด 40 ท่าน มีพื้นที่ขนาด 20*5 ตร.ม.

งานอีเว้นท์