ห้องอาหาร พวงแสด

นับว่าห้องอาหารพวงแสด เป็นห้องอาหารที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่กล่าวขาน รู้จักกันดีในหมู่ นักชิม ของเชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมารับประทานอาหาร กันอย่างเนื่องแน่น ห้องอาหารพวงแสด นับว่าเป็นห้องอาหารหลักของโรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์ เปิดบริการดังนี้

อาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 -10.00 น
บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม