ราชพฤกษ์

ห้องนี้สามารถเป็นห้องรับประทานอาหารหรือห้องประชุมตามความต้องการของคุณเราสามารถจัดห้องประชุมได้สูงสุด 80 ห้องและ 150 ห้องสำหรับการรับประทานอาหาร